1. Zasady ogólne

  1. TripStay Sp. z o.o. oferuje Państwu apartamenty, do wynajmu wyłącznie w celach mieszkaniowych.
  2. Możecie Państwo wynająć apartament na cele inne niż mieszkaniowe, jednakże wymaga to pisemnej zgody TripStay Sp. z o.o. W takim przypadku może być wymagane wpłacenie kaucji. Kaucja rozliczana jest w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania.
  3. Umowa staje się wiążąca w momencie dokonania rezerwacji apartamentu i zapłaty na rachunek bankowy TripStay Sp. z o.o. kwoty zaliczki.
  4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od TripStay Sp. z o.o. zarezerwowany przez Państwa apartament, nie może być udostępniony, TripStay Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić Państwu inny równorzędny apartament, a gdyby nie było to możliwe lub gdyby Państwo nie wyrazili zgody na apartament zamienny, wówczas zwrócimy Państwu cała uiszczoną zapłatę.
  5. Przed zawarciem Umowy TripStay Sp. z o.o. doręcza Państwu niniejszym Regulamin, a w przypadku, rezerwacji elektronicznej, Regulamin dostępny jest na stronie www, abyście Państwo mogli z niego korzystać w zwykłym toku czynności.
 2. Wprowadzenie

  1. Regulamin określa zasady i warunki współpracy, co pozwala uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i niedogodności między Państwem a firmą TripStay Sp. z o.o. Dokonując rezerwacji apartamentu, akceptują Państwo niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu (dalej zwaną „Umową”).
  2. TripStay Sp. z o.o. posiada tytuł prawny do wynajmowanych apartamentów.
  3. Aktualny wykaz apartamentów, znajduje się w na stronie internetowej www.ekskluzywnenoclegi.pl
 3. Rezerwacje, zameldowanie, doba hotelowa

  1. Po wykonaniu wstępnej rezerwacji niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem celem przekazania danych do wpłaty zaliczki do potwierdzenia rezerwacji.
  2. Od momentu wpływu Państwa zaliczki na rachunek bankowy TripStay Sp. z o.o. rezerwacja zostaje potwierdzona i stanowi Umowę.
  3. Odstąpić od zawartej Umowy możecie Państwo poprzez odwołanie, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, dokonanej rezerwacji.
  4. W przypadku odwołania rezerwacji siedem dni przed terminem będącym początkiem najmu uiszczona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż siedem dni przed terminem najmu uiszczona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o 12.00
  6. Rozpoczęcie Najmu liczy się od dnia wskazanego w rezerwacji w godzinach od 15.00 do 21.00, przy czym, dla Państwa wygody, możliwe jest również późniejsze zameldowanie jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu. Za późniejsze zameldowanie TripStay Sp. z o.o. pobiera opłaty zgodne z cennikiem usług.
  7. TripStay Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wydania kluczy do apartamentu, jeśli Najemca nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie.
  8. Najem kończy się w dniu wskazanym w rezerwacji, jako dzień zakończenia najmu. Prosimy przekazać klucze do apartamentu pracownikowi TripStay Sp. z o.o., najpóźniej do końca doby hotelowej. Odbiór kluczy i zakończenie Umowy następuje po sprawdzeniu apartamentu przez pracownika TripStay Sp. z o.o.
 4. Płatności, usługi dodatkowe

  1. Proszę być przygotowanym, iż wymagane jest aby pełna kwota najmu została uiszczona najpóźniej w dniu zameldowania się.
  2. Cena obejmuje koszty związane z czynszem, centralnym ogrzewaniem, dostawą i zużyciem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzeniem ścieków oraz korzystania z parkingu (o ile jest dostępny w konkretnym apartamencie), internetu, Tv. Kwota ta nie obejmuje ewentualnych kosztów napraw, zniszczeń. Ewentualne dopłaty zawsze są wyszczególnione przy opisie poszczególnego apartamentu lub w cenniku.
  3. Sprzątanie apartamentu wraz z wymianą ręczników odbywa się po opuszczeniu apartamentu. Na Państwa życzenie i koszt TripStay Sp z oo. może zapewnić częstszy serwis porządkowy
  4. Na Państwa życzenie możemy zapewnić, dowóz z/do apartamentu, catering oraz innych usług wg życzenia. Wszelkie takie usługi należy zamawiać z dwudniowym wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu usługi objęte są dodatkowymi opłatami.
  5. Szczegółowy cennik usług świadczonych przez TripStay Sp. z o.o. znajdziecie Państwo na stronie www.ekskluzywnenoclegi.pl
 5. Postanowienie końcowe.

  1. TripStay Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie rzeczy pozostawionych w apartamencie, które stanowią Państwa własność. Dlatego prosimy o każdorazowe zamykanie apartamentu w momencie wyjścia/wejścia.
  2. Zwracamy Państwa uwagę, iż ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za uszkodzenie apartamentu, uszkodzenie i zaginięcie rzeczy i przedmiotów, stanowiących własność TripStay Sp. z o.o., znajdujących się w apartamencie, jak również za zaginięcie otrzymanych od pracownika Spółki, kluczy do apartamentu.
  3. Palenie wyrobów tytoniowych w naszych apartamentach jest zabronione.
  4. Ze względu na lokalizację naszych apartamentów, zakazuje się organizowania w apartamencie, będącym przedmiotem Najmu, wszelkiego rodzaju imprez, w tym okolicznościowych pod rygorem rozwiązania przez TripStay Sp. z o.o. umowy bez wypowiedzenia i koniecznością zapłacenia przez Państwa kary umownej w wysokości 1500,00 zł. chyba, że TripStay Sp. z o.o. wyrazi na to pisemną zgodę.
  5. Zdecydowanie obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej, która trwa pomiędzy 2200a 600.


Cennik

Usługa Cena
Dodatkowe sprzątanie 150 pln ( każde dodatkowe sprzątanie)
Późniejsze zameldowanie 100 pln (przyjazd po godzinie 21.00)
Zwierzę w apartamencie 50 pln
Zagubienie kluczy do apartamentu 300 pln
Transport z/do dworca, lotniska od 100 pln (w zależności od odległości)